Българската академия на науките удостои чл.-кор. Атанас Ковачев с почетен знак „Марин Дринов“ на лента. Заместник-председателят на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН акад. Дамян Дамянов връчи отличието на церемония, която се проведе на 29 април.

Почетният знак се присъжда на чл.-кор. Ковачев за неговия принос в архитектурното наследство на Българската академия на науките, за постижения в проектантско-реализаторската, научно-изследователската, многостранната обществена, организационна, експертна и педагогическа дейност и по повод неговата 70–годишнина.

Научните интереси на чл.-кор. Атанас Ковачев са в областта на градоустройствената теория и историята на архитектурата, градоустройството и териториалното устройство; развитието на зелените системи; сградите и комплексите за отдих; екологичните проблеми на населените места; устойчивото развитие на териториите.

Чл.-кор. Ковачев благодари за наградата и каза, че продължава да вярва в идеите си за градоустройственото развитие на макроструктурата и на “Зелената система” на градовете, за които работи вече няколко десетилетия. Сред тях са  София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Плевен, Велико Търново, Шабла. Архитектурата е техника, наука и строителство, и изкуство, призвана да формира материално- пространствената среда за развитие на всички човешки дейности, допълни той.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]