Начало/Направления/Нанонауки, нови материали и технологии

Учени обсъдиха нови научни подходи в каталитичните процеси

Национална конференция по катализ и Научна сесия за студенти, докторанти и млади научни работници се проведе на 15 и 16 ноември. Форумът беше посветен на 100-годишнината от рождението на основателя на Института по катализ на БАН - акад. проф. Димитър Марков Шопов. Организатори на събитието бяха Институтът по катализ и „Българско каталитично дружество“ при Съюза на химиците в България. В научното мероприятие участваха 132 учени и студенти от България и чужбина. В научната програма бяха включени 44 доклада, разисквани бяха научни постижения и иновационни подходи свързани с методите за получаване, охарактеризиране и изпитания на нови катализатори; каталитични процеси за производство на енергия и химикали от възобновяеми и изкопаеми източници; каталитично отстраняване на замърсители на околната среда, като азотни оксиди, сяра, въглероден оксид, въглероден диоксид и [...]

2022-11-21T10:18:53+02:00понеделник, 21 ноември 2022 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

Ученическа практика в ИОНХ-БАН

Успешно приключи ученическата практика, организирана от Института по обща и неорганична химия (ИОНХ) към Българската академия на науките, в която участваха ученици от St. George International School & Preschool в София. Трима възпитаници на училището от 10 и 11 клас се включиха в практиката, за да обогатят своите знания в областта на неорганичната, експерименталната и теоретичната химия. Практиката се проведе в три от лабораториите на Института – „Високотемпературни оксидни материали“, „Реактивност на твърди повърхности“ и „Теоретична и изчислителна химия“. Учениците се запознаха със следните научни направления: Основни методи за получаване на функционални материали, по-специално механохимично активиран синтез – презентация и упражнения. Химична еволюция, произход на живота и пребиотична химия. Моделиране на механизма на реакции. Екстракция на ДНК от ягоди – презентация и упражнения. Съвременни [...]

2022-11-11T10:02:55+02:00петък, 11 ноември 2022 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

Нова лазерна система подпомага научните изследвания в Института по електроника

Нов пикосекунден лазер с модули за генерация на хармонични честоти ще подпомага научните изследвания в Института по електроника на БАН. Съвременната апаратура ще се използва за разработка на нови мултифункционални материали. В рамките на два проекта, финансирани от Фонд Научни изследвания, учените от лаборатория „Микро- и нанофотоника“ търсят нови подходи за формиране на композитни наноструктури от метални оксиди и благородни метали и за получаване на нови материали чрез лазерно-индуцирана декомпозиция на нитридни керамики. В научните изследвания ще се прилага методът на лазерната аблация чрез пикосекундни импулси. Пикосекундните лазерни системи, генериращи импулси с продължителност от единици до десетки пикосекунди, предизвикват засилен научен и приложен интерес. Те са по-лесни за употреба и по-стабилни от системите, генериращи свръхкъси импулси. Прилагането на пикосекунден лазерен източник за въздействие върху материалите [...]

Награда „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“

Д-р Ивалина Трендафилова от Института по органична химия с Център по фитохимия – Българска академия на науките беше удостоена с награда „Проф. Христо Баларев“ на Съюза на химиците в България „Изявен млад учен в областта на неорганичната химия“. Церемонията се проведе в Деня на народните будители. Наградата е присъдена за разработките на д-р Трендафилова в областта на получаване на иновативни порести наноразмерни силикати и тяхното потенциално приложение като носители в лекарство-доставящи системи за подобряване ефикасността на приложение на биологично-активни вещества с природен произход, а също така и за получаване на ефективни катализатори за пречистване на отпадни води и вредни емисии от производствени процеси.

2022-11-02T10:25:25+02:00сряда, 2 ноември 2022 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

2022 Security Innovation Award за проект COUNTERFOG

Европейската комисия отличи проекта COUNTERFOG с наградата 2022 Security Innovation Award. В международния интердисциплинарен проект участват 30 учени от Българската академия на науките. Наградата на ЕС се присъжда за научно-изследователски проект в областта на технологиите за сигурност. Целта на проект COUNTERFOG е създаване на системи за защита на публични обекти при терористични атаки с оръжия за масово поразяване, военни действия, промишлени аварии, бедствия и др. Проектът се изпълнява от консорциум от 10 европейски институции. Ръководител на българския екип е доц. Огнян Иванов. Проектът се изпълнява в БАН от Института по физика на твърдото тяло и GIS - TRANSFER CENTER. Екипът от Академията е разработил уреди за управление на  системите за генерация на мъгли. Информация за проекта на: https://counterfog.com/  

2022-10-19T16:36:56+03:00сряда, 19 октомври 2022 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|

50 години Институт по физика на твърдото тяло

Проф. Хассан Шамати Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи на директора на Института по физика на твърдото тяло проф. Хассан Шамати Почетен плакет на Председателя на БАН златен. Отличието се присъжда за изключителен принос в развитието на съвременните фундаментални инаучно-приложни изследвания в областта на физика на твърдото тяло, лазерната физика, материалознанието и по повод 50-ата годишнина на ИФТТ. Наградата беше връчена на тържество на 17 октомври в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. В ИФТТ се провеждат не само фундаментални  и приложни, но и интердисциплинарни изследвания и се изпълняват успешно национални и международни проекти, каза акад. Юлиан Ревалски. Слово произнесе и един от основателите на Института по физика на твърдото тяло, създател на Лабораторията по лазери с метални пари и председател на [...]

2022-10-18T16:41:39+03:00вторник, 18 октомври 2022 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии, Общи новини|Етикети: |
Go to Top