Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически проекти-разработки за Ученическата научна сесия (УНС), която ще се проведе през ноември 2023 година (присъствено и хибридно). Целта на УчИ-БАН е да даде възможност за изява и развитие на ученици до 12 клас със склонност да се занимават с изследователска дейност.

Всеки ученик може да участва в сесията на Ученическия институт на БАН с до два проекта (етюди, картини, бижута, скулптури или музикални произведения). Постъпилите проекти се рецензират и оценяват от специалисти в съответната област. Авторите на най-високо оценените проекти получават награди, както и едномесечен стаж в научно звено на БАН. Така те ще имат възможност да общуват с учени в областта на проекта, да споделят опит, да ползват библиотеки, лаборатории и др.

Ученическият институт на БАН ще осигури ментори от институтите на БАН, които ще оказват научно-методична помощ на 10 малки учебно изследователски общности, които ще бъдат сформирани на конкурсен принцип. С предимство са екипи от учители и ученици, които развиват своята изследователска дейност в STEM центровете в страната.

Учениците могат да изпращат своите разработки по пощата на адрес: ул. „15 ноември“ №1, София 1040, или да използват онлайн системата за подаване на документи.

Краен срок за подаване на проекти – 11 октомври 2023 г.

За повече информация за подготовката на ученическите проекти посетете https://www.bas.bg/?page_id=688