Десета ученическа научна сесия: Ученическият институт на БАН започва прием на проекти

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически проекти-разработки за Ученическата научна сесия (УНС), която ще се проведе през ноември 2023 година (присъствено и хибридно). Целта на УчИ-БАН е да даде възможност за изява и развитие на ученици до 12 клас със склонност да се занимават с изследователска дейност. Всеки ученик може да участва в сесията на Ученическия институт на БАН с до два проекта (етюди, картини, бижута, скулптури или музикални произведения). Постъпилите проекти се рецензират и оценяват от специалисти в съответната област. Авторите на най-високо оценените проекти получават награди, както и едномесечен стаж в научно звено на БАН. Така те ще имат възможност да общуват с учени в областта на проекта, да споделят опит, да ползват библиотеки, лаборатории и [...]

2023-02-27T10:38:25+02:00понеделник, 27 февруари 2023 |Категории: Избрани, Ученически институт на БАН|Етикети: |

Осма сесия на Ученическия институт на БАН

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически проекти-разработки за своята ежегодна Ученическа научна сесия (УНС), която ще се проведе през месец ноември 2021 година по един от следните начини (в съответствие с изискванията на епидемичната обстановка): а) изцяло онлайн; б) хибридно - с ограничен брой присъстващи на място и синхронно излъчване в реално време до онлайн участници; в) присъствено. За участие в УНС се приемат ученически разработки/проекти с: научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, както и ученически произведения в различни области на изкуството. Приемат се и разработки във формата на уреди и устройства. Проектите от областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд, пластика, дърворезба). За тези творби учениците [...]

2021-03-04T17:31:02+02:00четвъртък, 18 февруари 2021 |Категории: Ученически институт на БАН|Етикети: |

Седма Ученическа научна сесия на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН)

Седмата Ученическа научна сесия (УНС) на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) се проведе изцяло онлайн в дните от 10-и до12-ти ноември 2020 година. Общо 190 ученици, научни ръководители, консултанти и членове на журита взеха участие в сесията. Бяха представени 68 проекта/разработки. Авторите им са ученици от 5-и до 12-ти клас. Някои от авторите участваха в две и повече разработки. Проектите бяха разпределени и представени в 6 тематични секции: Математика, Информатика и информационни технологии, Биология: Биомедицина и биоразнообразие, Интердисциплинарни проекти, Хуманитарни и обществени науки и Изобразително изкуство. Общо 58 ученици бяха отличени от журитата на отделните секции. При класирането се вземаше предвид не само съдържанието на разработката и мнението на рецензента, но и представянето на резултатите по време на сесията, както и отговорите на въпросите по [...]

2021-03-04T17:32:26+02:00вторник, 17 ноември 2020 |Категории: Ученически институт на БАН|Етикети: |

Представяне на иновативните подходи в дейността на УчИ-БАН

Кръгла маса на тема: „Представяне на иновативните подходи в дейността на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН)“ се проведе на 24 юли 2020 г. по инициатива на Съвета по иновации при БТПП. Събитието се проведе в зала А на БТПП. Чрез виртуална класна стая, осигурена от Русенския университет “Ангел Кънчев“, в събитието участваха и около 40 души от цялата страна. […]

2020-09-24T14:39:49+03:00понеделник, 27 юли 2020 |Категории: Скрити, Ученически институт на БАН|Етикети: , |

Обучителен семинар за малки учебно-изследователски общности

Ученическият институт на БАН организира обучителен семинар за малки учебно-изследователски общности (екипи от учител и ученици) по проект, финансиран от МОН. Семинарът се провежда на 5 и 6 февруари с  участието на над 20 учители и 40 ученици от 10 града в страната с интерес към научно-изследователска работа. По време на двудневния семинар се  провеждат обучения за изграждане на умения за създаване на научен текст, на комуникационни и презентационни умения и за прилагане на изследователски методи. Срещата дава  възможност на учители и ученици да обменят опит и да поддържат контакти и в бъдеще. Лектори са проф. Емилия Ченгелова (Институт по философия и социология-БАН), доц. д-р Евгения  Сендова (Институт по математика и информатика – БАН), д-р Иглика Мишкова (Национален етнографски музей към Института за етнология и [...]

2020-02-11T11:40:02+02:00сряда, 5 февруари 2020 |Категории: Ученически институт на БАН|Етикети: |

Иновативен проект на УчИ-БАН намира приложение в практиката

Ученически проект по роботика получи предложение за практическа реализация по време на шестото издание на сесията на УчИ-БАН. Разработки в шест научни направления представиха участниците във форума на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН), който се проведе на 28 и 29 ноември. […]

2019-12-04T15:05:15+02:00петък, 29 ноември 2019 |Категории: Избрани, Ученически институт на БАН|Етикети: |
Go to Top