Над 50 проекта на ученици от 15 града участват в Деветата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ- БАН). Научните сесии се провеждат в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията.  Акад. Петър Кендеров, който е научен ръководител на УчИ откри двудневния форум. В БАН имаме желание да помагаме на младите хора да се развиват и да се запознаят с това, което предлага науката – добра среда за развитие и чувство, че си гражданин на света, защото в науката, когато се направи нещо ново, то е ново за целия свят, каза акад. Кендеров.

Темите на учениците и техните ръководители са достойни за разработки в лабораториите и кабинетите на БАН, заяви при откриването заместник-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева. Независимо кой ще бъде отличен в днешното състезание, каза чл.-кор. Пашева, по-важното е, че при подготовката на проектите младите хора са се докоснали до магията на науката, която предлага изключителни предизвкателства.

Гости на откриването бяха Елена Търничкова от Министерство на образованието и науката, д-р Карина Ангелиева, Гергана Паси, президент на Дигитална национална коалиция и представители на фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, която заедно с фондация „Еврика“, подкрепя младите хора.

Деветата ученическа научна сесия се посвещава на фундаменталните науки за устойчиво развитие. Настоящата година бе обявена от ЮНЕСКО и ООН за „Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие“.  Мисията на Ученическия институт на БАН е да развива и надгражда проектното образование, основано на креативност, изследователски подход и въвеждане на иновации. Вижте повече на https://uchiban.eu/

Обявяването на класирането и заключителната дискусия  ще се състоят на 3 декември, в 13:30 часа, в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН.