На 2 декември беше открито десетото издание на една от образователните инициативи на Академията, насочена към ученици и учители – Ученически институт на БАН. Научната конкурсна сесия тази година привлече участници от 29 училища и 17  града в страната.

Председателят на БАН откри научния форум като приветства участниците в сесията и окуражи младите хора да бъдат смели и активни в търсенето на знания и общуване с научната общност. Акад. Ревалски изрази удовлетворение от нивото на постъпилите за участие проекти и успешното сътрудничество на учени от институтите на Академията с учители и ученици от страната.

Акад. Петър Кендеров, ръководител на Учи-БАН, поздрави участниците в десетото издание на ученическата научна сесия и благодари на организациите и хората, които през годините са подкрепяли работата на Ученическия институт на БАН.

Близо 200 ученици, учители, университетски преподаватели и учени взеха участие в подготовката, рецензирането и оценяването на представените пред журито проекти.

Допуснатите за представяне в ученическата научна сесия 72 проекта бяха оценявани от жури в 6 отделни секции: две секции за Информационни, комуникационни и технически науки ( общо 24 проекта); Математика (10 проекта); Биология, биомедицина, биохимия (15 проекта); Химия, физика, физикохимия (8 проекта); Хуманитарни, обществени науки и изкуство (15 проекта).

Тематичното разнообразие във всяка от тези секции е впечатляващо. Обхванати са както класически области от хуманитарните и обществени науки, така и съвременни теми, свързани с най-стремително развиващите се технологии.

През тази година Ученическият институт на БАН получи осезателна подкрепа за дейностите си от Дружеството на кардиолозите в България и от членове на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН.

Наградените от журитата ученици получиха интересни издания, предоставени от Издателство „Захарий Стоянов“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ и Научноинформационен център „Българска енциклопедия”.

Наградени участници

Научни секции, проведени на 2.12.

Информационни, комуникационни и технически науки

Биология, биомедицина, биохимия

Химия, физика, физикохимия

Хуманитарни, обществени науки и изкуство

Научни секции, проведени на 3.12.

Информационни, комуникационни и технически науки -II

Математика