През месец март Ученическият институт на БАН организира 4 уебинара, в които участваха учители и ученици от Варна, Добрич, Монтана, Пловдив, Силистра, и София.

Водещият на уебинара „Научни конкурси за ученици” д-р Константин Делчев от Институт по математика и информатика представи богатия цикъл от научни конкурси за ученици, които се провеждат в България. Той обърна внимание на високия процент успеваемост на български възпитаници в международни състезания, в които се оценяват научни знания и умения за презентиране пред различни публики. Българската академия на науките и нейните учени продължават да оказват подкрепа с менторство и научни консултации на изкушени от науката и научните изследвания ученици.

Уебинарите Какво трябва да знаем за основните видове вредителски програми?“, Нови знания за ДНК структурата в гаметите” и Роботика и Интернет на нещата” с водещи доц. Димитрина Полимирова, доц. Десислава Абаджиева и д-р Денис Чикуртев също показаха потенциала на учените в Българската академия на науките за надграждане на равнището на средното образование в страната.

Ученическият институт на БАН потвърди поканата към всички желаещи да организира на място в институтите и лабораториите на БАН тематични занимания, които ще обогатят уменията и знанията на българските ученици в разнообразни области на науката. Ученическият институт на БАН би бил добър партньор на Министерство на образованието и науката и в разработването на конкретни образователни модули, които да се ползват от учителите и техните ученици, с оглед приоритетите да се използват пълноценно изградените STEM кабинети.

Онлайн заниманията се проведоха с финансовата подкрепа на съвместната програма на БАН и МОН „Образование с наука- 2 етап.“

За допълнителна информация, посетете сайта www.uchiban.eu.