На 2 декември 2022 г. в eкспозиционната зала на Регионалния исторически музей в гр. Монтана като съставител и редактор чл.-кор. проф. дин Александър Костов представи новия сборник Българският Северозапад: минало и съвременност (София, Тендрил, 2022, 400 стр.).  Книгата е поредното четвърто издание на филиала на Института за балканистика с Център по тракология при БАН (ИБЦТ–БАН) в гр. Монтана, открит през 2018 г.  Изданието  включва резултати от проучвания, представени на проведената на 10 юни 2022 г. в гр. Монтана научна конференция, организирана от филиала на ИБЦТ и Регионалния център при БАН в град Монтана, съвместно с Община Монтана, Регионалния исторически музей  и Държавния Архив  – Монтана. В него са включени 23 статии, посветени на историята на Северозапада от Античността до началото на XXI век, съдържащи научни приноси от областта на историята, археологията, литературознанието, етнологията и антропологията. Сред авторите са  изследователи от БАН и от архиви, музеи и други институции от Северозападна България – от Монтана, Видин, Враца и Лом.

На представянето присъстваха представители на културните институции в града. Приветствие поднесоха кметът на Община Монтана г-н Златко Живков и доц. д-р Ваня Иванова – директор на Регионален исторически музей – Монтана.