По инициатива на Регионалния академичен център – Плевен, в рамките на честванията на 75-та годишнина от основаването на Медицинския колеж в Плевен, се организират шест обучителни курса. Обученията се провеждат на 27 и 28 октомври с над 130 участници – студенти, преподаватели и медицински специалисти в областта на медицинската рехабилитация, ерготерапията и медицинската козметика. Квалификациите се организират във връзка с изпълнението на политиката за развитие на МУ-Плевен, Цел: 3. Свързаност и партньорство (тежест – 3), със съдействието на ас. д-р Мария Колева.