На 3 и 4 ноември в Разград Регионалният академичен център – Разград съвместно с Русенския университет филиал – Разград бяха домакини на  традиционната двудневна научна конференция с международно участие под наслов „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето – VI”.

В конференцията се включиха преподаватели от различни университети на страната, учени от БАН, докторанти, студенти, представители на бизнеса и медиите. Тематичните направления на форума бяха в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии.

Бяха представени два пленарни доклада от проф. д-р Ангел Смрикаров от Русенския университет „Ангел Кънчев“ на тема „Професиите на бъдещето (Професии с бъдеще)” и на проф. д-р Росица Николова от Института по минералогия и кристалография на БАН на тема „Хидрати и комплекси на магнезиеви сулфати – синтез, структура и свойства“.

На заседанията в двете секции бяха представени 38 доклада с актуална научна и производствена тематика. Участници в конференцията бяха учени от университети и научни инситути в София, Бургас, Пловдив, Варна, Сливен, Ямбол и чуждестранни учени от Украйна. С голяма част от тях преподавателите от филиал – Разград работят в общи научни проекти. В конференцията  се включиха и представители на фирмите от региона, работещи в областта на тематичните направления на научния форум.

Авторите на най-добрите доклади бяха отличени с Диплома и Кристален Приз The Best Paper на ректора на Русенския университет ”Ангел Кънчев”. Двата отличени доклада в категорията за утвърден учени са ”Керамични пигменти получени чрез твърдфазен синтез“ на доц. д-р Росица Титоренкова от Института по минералогия и кристалография на БАН и „Стабилност при съхранение, антиоксидантна и антилипидна активност на екстракт от семена на грозде от сорт Пино ноар“.

В категорията за млади учени и докторанти бяха отличени докладите ”Антиоксидантна активност и химичен състав на екстракти от ендемично растение Sideritis syriaca“, представен от д-р Анифе Вели и колектив от университет ”Проф. А. Златаров” – Бургас и на гл. ас д-р Дарина Георгиева – Русенски университет, филиал Разград на тема “Приложение на алгинатите“.