За втора поредна година Медицински университет – Плевен, под ръководството на Регионалния академичен център – Плевен, завоюва Първа награда във възрастова група 19+ в конкурс, обявен от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Висшето училище бе отличено с грамота и ваучер за електронна техника.

През м. декември 2022 г. бяха официално обявени и наградени победителите в националната инициатива за отбелязване на 9 май – „Ден на Европа“ и „Европейска година на младежта“ 2022 г. Проявата беше организирана в рамките на съпътстващите дейности eTwinning за България, Европас – България, Еврогайдънс – България, Евродеск – България и Национален екип по ПОО – България в периода 05.05.2022 г. – 17.05.2022 г. В конкурса се включиха 44 организации от България.

МУ-Плевен проведе мащабна кампания на два езика – български и английски. Дейностите бяха под мотото: Нека думата МИР звучи на различни езици. Инициатор на събитията бе РАЦ – Плевен, а координатор на кампанията бе доц. Теодора Вълова, д.п.

Част от инициативите бяха създаването на постер: Да направим езиците видими – с фокус върху демократично участие и активно гражданство; двуезична викторина: Можете ли да разпознаете езика, който чувате; интерактивна изложба: „Звънът – миналото среща бъдещето“ на Научния архив на БАН; онлайн споделяне на Падлет стена: Как дигитално се включихте в обучителния процес през последните 2 години? В събитията участва активно Институтът по математика и информатика към БАН, Клон В. Търново.

Информация за всички панели в кампанията на МУ-Плевен бяха публикувани в Европейския младежки портал (European Youth Portal) и по този начин бяха присъединени към проявите на европейско ниво, а дейностите бяха широко оповестени.