В края на миналата седмица чл.-кор. проф. д. ист. н. Александър Костов беше удостоен с Почетния знак на Община Монтана. Най-високото отличие на общината ще му бъде връчено на празника на града – Свети Дух, по силата на решение на Общински съвет – Монтана. Номинацията на проф. Костов получи единодушната подкрепа на всичките 33-ма съветници. Това е красноречиво доказателство, че приносът му е високо оценен от местната общност.

С почетните отличия на Община Монтана се удостояват личности и институции с изключителни заслуги към града. Освен впечатляващите академични постижения на проф. Костов, основание за наградата е и инициираното от него сътрудничество на местната власт и културни институции с Института за балканистика с Център по тракология към БАН, чиито директор беше той през периода 2010-2018 г. В резултат на партньорството в Монтана бяха проведени многобройни събития – конференции, семинари, лекции. Факт е издаването на редица сборници и научни публикации.

През 2018 г. по предложение на чл.-кор. проф. Костов в Монтана бе създаден филиал на ИБЦТ към БАН. Това задълбочи сътрудничеството с общината, Регионалния исторически музей и Държавния архив в Монтана. Под неговото научно ръководство са публикувани 4 сборника, посветени на миналото и настоящето на Българския северозапад. Сред тях е и специалното издание, посветена на 130-годишнината от обявяването на градския статут на Монтана. Под печат е петото издание от поредицата. Предстои научна конферениция под ръководството на чл.-кор. проф. Александър Костов, която е включена в програмата за празника на града.

Цялостната дейност на чл.-кор. проф. Костов като ръководител на филиала на ИБЦТ допринася за утвърждаването на Монтана като единственият център за изследвания в областта на хуманитаристиката и обществените науки в Северозападна България. Това е важен щрих в позитивния публичен образ на града. Подкрепата на авторитетен учен от такъв ранг способства за развитието на културните институции в града. Този факт е оценен от всички, които с подписа си подкрепиха предложението той да бъде удостоен с Почетния знак на Монтана.

Чл.- кор. проф. д. ист. н. Александър Костов се нарежда сред почетните гражданин на Монтана като писателят  Йордан Радичков, композиторът Дико Илиев, акад. Ячко Иванов, световната рекордьорка и олимпийска вицешампионка на висок скок Йорданка Благоева, председателят на   39-тото Народно събрание доц. Борислав Великов  и художникът проф. Галилей Симеонов.