На 27 октомври 2022 г., в зала „Луи Пастьор“ на Факултет „Фармация“, в 14:30 ч. се откри ХХ Юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели на Медицински колеж под наслов „Традиции и предизвикателства“ със специалното участие на Института по математика и информатика на Българската академия на науките (ИМИ-БАН). На форума проф. Галина Богданова от ИМИ-БАН изнесе пленарна лекция на тема „Проучвания и модели за оценка на дигитална достъпност за хора със специални потребности“.

В дните на научната сесия Регионалният академичен център – Плевен (РАЦ-Плевен) организира два обучителни семинара на следните теми: „Цифрова достъпност: теория и практика“, с лектор ас. Негослав Събев от Института по математика и информатика към БАН ( клон Велико Търново) и „Поставяне на холтерно устройство – демонстрация и практически модул“ с лектор доц. Диана Димитрова, директор на Филиала на Медицински университет – Варна във Велико Търново. В обученията се включиха 160 участници.

На 27 октомври 2022 г., във фоайето на Телекомуникационния ендоскопски център, РАЦ-Плевен, съвместно с Научния архив на БАН и МУ-Плевен представиха фотодокументалната изложба „Васил Златарски – епоха в българската историческа наука“. Изложбата е посветена на 156-та годишнина от рождението на големия български историк-медиевист проф. Васил Златарски (14 ноември 1866 – 15 декември 1935).