Работна среща между учени от Института по математика и информатика на БАН и директори на културни институти в община Казанлък се проведе на 19 октомври по инициатива на ръководителя на Регионалния академичен център инж. Владимир Чучумишев и с подкрепата на Община Казанлък

Основната тема на работната среща и последвалата дискусия беше дигитализацията на културно-историческото наследство като възможност за неговото съхранение, за атрактивното му представяне пред широката публика и ползването му по удобен начин от специалисти.

Основен презентатор бе проф. д-р Десислава Панева – Маринова, ръководител-секция “Математическа лингвистика” в Института по математика и информатика към Българската академия на науките, която подчерта: „Нашата работа като учени е да дадем технологично решение за съхраняване на ценни документи, архиви, произведения на изкуството, автентични снимки и други, защото музеите и галериите са местата, които пазят тази памет. Идеята на срещата е да намерим алгоритъм на регионално ниво, който да работи в тази посока”. Екипът на проф. Панева е направил съвременна цифровизация в Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив, в Регионалната библиотека в Бургас, създала е виртуална библиотека „Виртуална енциклопедия на българската иконография”. За да привлече интереса на учениците, екипът е разработил игра, посветена на тракийското наследство, като са използвани снимки на автентичния градеж на тракийските гробници.

Според кмета на община Казанлък Галина Стоянова, която присъства на работната среща, общинските културни институти трябва да помислят и да направят предложения в тази посока при подготовка на общинския бюджет за 2023 година. Тя подкани институтите да обмислят варианти за дигитализация на малък брой обекти от всеки културен институт, за да се види ефектът от тази дейност, след което да се работи напред.

На срещата присъстваха директорът на ИМИ проф. дмн. Петър Бойваленков, проф. д-р Радослав Павлов и гл. ас. д-р Максим Гойнов. Участваха и директорите на всички културни институти и представители на отдел “Култура и туризъм” в Община Казанлък.