Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем град София – бул. Цариградско шосе 72, Научен комплекс на БАН-2 (7-8-ми км), в сграда блок 10 – две съседни самостоятелни помещения, всяко с площ от 15 кв. м на първи етаж в сграда бл. 10 с идентификатор № 68134.4083.606.62, подходящи за складова дейност, при начална месечна наемна цена от 3,0 евро/кв.м. – помещение с площ от 30 кв. м на първи етаж в сграда бл. 10 с идентификатор № 68134.4083.606.62, подходящо за складова и производствена дейност, при начална месечна наемна цена от 2,5 евро/кв.м. Обявените цени са без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 и 02/979 5308 Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен [...]

2022-01-13T12:45:11+00:00четвъртък, 13 януари 2022 |Категории: Имоти под наем|

Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем град София – ул. Акад. Георги Бончев, Научен комплекс на БАН-1 (4-ти км), до сграда бивш СТОЛ 1 – площ от 51 кв. м за извършване на търговка дейност, до сграда с идентификатор № 68134.704.597.7 (бивш Стол 1), при начална месечна наемна цена от 2,0 евро/кв.м. Обявената цена е без ДДС За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 и 02/979 5308 Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1. Краен срок за подаване на заявление 14.12.2021 г.

2021-12-06T16:18:52+00:00понеделник, 6 декември 2021 |Категории: Имоти под наем|

Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем помещения в сграда на БАН, град Пловдив – ул. Филип Македонски №29 – 3 броя помещения № 224,226, 227, находящи се на втори етаж в сградата с обща площ от 114 кв.м , при начална наемна цена 3 евро/кв.м , подходящи за офис; -помещение №228 на втори етаж с площ от 34 кв. м, при начална наемна цена 2 евро/кв.м, подходящо за складова и производствена дейност; Посочените цени са без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 032/64-28-66; 0886 613 538; Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН в гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ №29 всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, [...]

2021-12-06T16:21:18+00:00понеделник, 6 декември 2021 |Категории: Имоти под наем|

Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем помещения в град София ул. Акад. Г. Бончев № 2 – обект Автобаза със сервиз – помещение за складови нужди с площ 20 кв.м при начална месечна наемна цена от 2,50 евро/кв.м. Обявената цена е без ДДС За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 и 02/979 5308 Заявления за наемане на помещения, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1. Краен срок за подаване на заявление 30.11.2021 г.

2021-11-23T17:07:22+00:00понеделник, 22 ноември 2021 |Категории: Имоти под наем|

Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем град София – ул. Акад. Георги Бончев, НК 1, сграда на бивша Отоплителна централа. - помещение с площ от 38 кв.м на четвърти етаж, при начална наемна цена 2.5 евро/кв.м; и прилежаща площ 6 кв.м при начална наемна цена 1 евро/кв. Посочените цени са без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1. Краен срок за подаване на заявления до 14.12.2021 г.

2021-12-06T11:14:46+00:00вторник, 16 ноември 2021 |Категории: Имоти под наем|

Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем град София – ул. Акад. Георги Бончев, НК 1, сграда на бивша Отоплителна централа. - помещение с площ от 38 кв.м на трети етаж, при начална наемна цена 2.5 евро/кв.м; и прилежаща площ 6 кв.м при начална наемна цена 1 евро/кв. Посочените цени са без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281 Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1. Краен срок за подаване на заявления до 30.11.2021 г.

2021-11-16T13:50:23+00:00вторник, 16 ноември 2021 |Категории: Имоти под наем|
Go to Top