Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем гаражна клетка 15 кв.м. град София – ул. Акад. Г. Бончев № 2, Обект „Автобаза със сервиз“ –  бетонна гаражна клетка с площ от 15 кв.м., без врати, при начална месечна наемна цена 3,00 евро/кв.м без ДДС или обща месечна наемна цена от 45,00 евро без ДДС; Посочените цени са без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 02/979-52-81; 0889366403; Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1. Краен срок за подаване на заявления до 09.07.2024 г.

2024-07-02T15:12:55+03:00вторник, 2 юли 2024 |Категории: Имоти под наем|

Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем гаражна клетка 15 кв.м. град София – ул. Акад. Г. Бончев № 2, Обект „Автобаза със сервиз“ –  бетонна гаражна клетка с площ от 15 кв.м., без врати, при начална месечна наемна цена 3,00 евро/кв.м без ДДС или обща месечна наемна цена от 45,00 евро без ДДС; Посочените цени са без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 02/979-52-81; 0889366403; Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1. Краен срок за подаване на заявления до 09.07.2024 г.

2024-07-02T15:10:51+03:00вторник, 2 юли 2024 |Категории: Имоти под наем|

Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем – складова площ 35 кв.м., част от ПИ № 68134.704.597, град София – Научен комплекс 1 на БАН Tерен 35,00 кв.м., част от ПИ № 68134.704.597, складова площ при начална месечна наемна цена 3,00 евро/кв.м или обща цена от 105,00 евро без ДДС (месечно), за съхранение на нехранителни стоки и материали. Обща месечна наемна цена 105,00 евро без ДДС Посочените цени са без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 02/979-52-81; 0889366403; Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1. Краен срок за подаване на заявления до 23.04.2024 г.

2024-04-16T16:25:26+03:00вторник, 16 април 2024 |Категории: Имоти под наем|

Българската академия на науките отдава под наем в град Пловдив

Българската академия на науките отдава под наем в град Пловдив – ул. Филип Македонски №29, сграда на Академията   Помещение/стая № 421А, с площ от 38,64 кв. м, на четвърти  етаж в сградата, подходщо за офис, при начална месечна наемна цена от 4,00 евро за кв. м или обща месечна наемна цена от 154,56 евро. Посочената цена е без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 032/64-28-66; 0894 733 327; Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН, ул. Филип Македонски №29, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1. Краен срок за подаване на заявления до 24.04.2024 г.  

2024-04-15T17:18:53+03:00понеделник, 15 април 2024 |Категории: Имоти под наем|

Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем в Научен комплекс 1 на БАН  (4-ти км) гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“ за временно и възмездно ползване недвижим имот, представляващ площ от 138,5 кв. м, част от ПИ с идентификатор 68134.704.597 на площ от 138,5 кв. м,  при начална месечна наемна цена 1 евро за кв. м без ДДС или обща начална месечна наемна цена – 138,5 евро без ДДС; Имотът се отдава за спортна дейност; Посочената цена е без ДДС. Критерий за избор на печеливша оферта е най-висока цена и/или най-изгодни за наемодателя условия. За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281; 02/979 5308; 0889 522 974; 0889 366 403; Заявления за наемане на имота, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН,  ул. [...]

2024-04-03T19:07:32+03:00сряда, 3 април 2024 |Категории: Имоти под наем|

Българската академия на науките отдава под наем

Българската академия на науките отдава под наем в град Пловдив – ул. Филип Македонски №29, сграда на Академията Помещение/стая № 315, с площ от 14 кв. м, на третия етаж в сградата, подходщо за офис, при начална месечна наемна цена от 3,5 евро за кв.м или обща наемна цена от 49 евро (месечно). Посочената цена е без ДДС. За допълнителна информация и оглед: 032/64-28-66; 0894 733 327; Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН, ул. Филип Македонски №29, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1. Краен срок за подаване на заявления до 31.03.2024 г г.

2024-02-26T11:44:11+02:00вторник, 6 февруари 2024 |Категории: Имоти под наем|
Go to Top