БАН отдава под наем ресторант, разположен на партерния етаж на масивна едноетажна сграда „Кухненски блок” в Творческия дом на БАН в град Варна, к.к. Чайка, спирка Журналист, състоящ се от столова, към която има обособена част за дневен бар, с обща площ 180 кв.м и кухненски блок с площ 95 кв.м, заедно с наличното оборудване. Ресторантът е с категория „Една звезда” и разполага със 70 места на открито и 80 места на закрито.

Срок за отдаване под наем
– от 1 май до 31 октомври 2018 с възможност за продължаване.

Начална месечна наемна цена:
– 1200 лв. без ДДС за активен сезон от 15.06. до 15.09.;
– 350 лв. без ДДС за неактивен сезон от 01.05. до 15.06. и от 16.09. до 31.10.

Всеки кандидат наемател трябва да представи примерно меню с цени за ресторанта и за дневния бар, което ще се предлага на гостите на хотелската част към ТД Варна. Менюто трябва да бъде с варианти – само закуска; закуска и вечеря; закуска, обяд и вечеря, като на служителите на БАН по време на престоят им да се предлага отстъпка в размер на 20%.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, след предварително уговорен ден и час.

Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на БАН всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15 ти ноември №1.

За контакти:

Ганчо Кръстев – тел.: 02/979 5310 и 0889 801 868
e-mail: g.krasteff@cu.bas.bg

За огледи:

Нели Братоева – тел.: 052/355 145 и 0889 400 943
e-mail: nellybratoeva@gmail.com