Българската академия на науките отдава под наем недвижим имот
град София – ул. Акад. Г. Бончев НК-1 на БАН

– помещение тип барака 60 кв.м, при начална месечна наемна цена 4,50 евро/кв.м и прилежаща площ от 200 кв.м. при начална месечна наемна цена 0,80 евро/кв.м или обща цена от 430,00 евро (месечно);
Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979-52-81; 0889366403;

Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 17.11.2023 г.