Българската академия на науките отдава под наем гаражна клетка 15 кв.м.
град София – ул. Акад. Г. Бончев № 2, Обект „Автобаза със сервиз“

–  бетонна гаражна клетка с площ от 15 кв.м., без врати, при начална месечна наемна цена 3,00 евро/кв.м без ДДС или обща месечна наемна цена от 45,00 евро без ДДС; Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979-52-81; 0889366403;

Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 09.07.2024 г.