Българската академия на науките отдава под наем 28 кв.м. сграда –
метална конструкция с прилежаща площ 50 кв.м.
град София – ул. Акад. Г. Бончев № 2

– сграда – метална конструкция с площ от 28 кв.м, при начална месечна наемна цена 4,50 евро/кв.м и прилежаща площ от 50 кв.м. при начална месечна наемна цена 2,00 евро/кв.м или обща месечна наемна цена от 226,00 евро; Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979-52-81; 0889366403;

Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 10.01.2024 г.