Българската академия на науките отдава под наем в град Пловдив –
ул. “Филип Македонски” №29, сграда на Академията

Помещения № 215 и №215А, всяко с площ от 14 кв. м, на втория етаж в сградата, подходящи за офиси, при начална месечна наемна цена от 3,5 евро за кв. м  или обща наемна цена от 98 евро (месечно).
Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 032/64-28-66; 0894 733 327;

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН, ул. „Филип Македонски“ №29, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 08.12.2023 г. (включително).