Българската академия на науките отдава под наем в
Научен комплекс 1 на БАН  (4-ти км) гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“

за временно и възмездно ползване недвижим имот, представляващ площ от 138,5 кв. м, част от ПИ с идентификатор 68134.704.597 на площ от 138,5 кв. м,  при начална месечна наемна цена 1 евро за кв. м без ДДС или обща начална месечна наемна цена – 138,5 евро без ДДС;

Имотът се отдава за спортна дейност;
Посочената цена е без ДДС.

Критерий за избор на печеливша оферта е най-висока цена и/или най-изгодни за наемодателя условия.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281; 02/979 5308; 0889 522 974; 0889 366 403;

Заявления за наемане на имота, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН,  ул. „15-ти ноември“ №1, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 11.04.2024 г.