Българската академия на науките отдава под наем в
град Пловдив – ул. Филип Македонски №29, сграда на Академията

Помещение/стая № 315, с площ от 14 кв. м, на третия етаж в сградата, подходщо за офис, при начална месечна наемна цена от 3,5 евро за кв.м или обща наемна цена от 49 евро (месечно).
Посочената цена е без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 032/64-28-66; 0894 733 327;

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН, ул. Филип Македонски №29, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 31.03.2024 г г.