Българската академия на науките отдава под наем
в град Пловдив – ул. “Филип Македонски” №29, сграда на Академията

2 помещения на първия етаж в сградата, с площ от 108 кв. м и 93 кв. м, подходящи за производствена и складова дейност, при начална наемна цена от 3 евро за кв. м без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 032/64-28-66; 0894 733 327;

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН, ул. Филип Македонски №29, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.
Краен срок за подаване на заявления до 12.06.2023