Българската академия на науките отдава под наем в град Пловдив –
ул. Филип Македонски №29, сграда на Академията

 

Помещение/стая № 421А, с площ от 38,64 кв. м, на четвърти  етаж в сградата, подходщо за офис, при начална месечна наемна цена от 4,00 евро за кв. м или обща месечна наемна цена от 154,56 евро.
Посочената цена е без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 032/64-28-66; 0894 733 327;

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН, ул. Филип Македонски №29, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 24.04.2024 г.