Българската академия на науките отдава под наем – търговска площ и склад
град София – бул. Цар Освободител № 21, с обща площ от 456,89 кв.м.

– помещения с площ от 263,21 кв.м, търговска площ при начална месечна наемна цена 15,00 евро/кв.м или обща цена от 3948,15 евро (месечно);
– помещения с площ от 193,68 кв.м, складови и прилежащи площи при начална месечна наемна цена 5,00 евро/кв.м или обща цена от 968,40 евро (месечно);
Обща месечна наемна цена 4916,55 евро без ДДС
Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979-52-81; 0889366403;
Заявления за наемане по обявата, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.
Краен срок за подаване на заявления до 02.08.2023 г.