Българската академия на науките отдава под наем
недвижим имот, представляващ помещение с  площ от 15,20 кв. м и прилежащи към
имота площи (обслужващи площи) от 13 кв. м, в сграда блок 4А, на територията на

Научен комплекс на БАН – 1 (4-ти км)  гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“
– за помещението  с площ от 15,2 кв. м ,  при начална месечна наемна цена 4 евро за кв. м;
-за прилежащите площи от 13 кв. м, при начална месечна наемна цена 2,5 евро за кв. м;
Имотът е подходящ за офис. Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281; 02/979 5308; 0899 522 974;

Заявления за наемане на имота, адресирани до Председателя на БАН се подават в сградата на БАН,  ул. „15-ти ноември“ №1, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.

Краен срок за подаване на заявления до 18.07.2023 г.