БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА
Допуснатите кандидати в конкурса, както следва:

I. ОТДЕЛЕНИЕ „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ“
1. Направление „МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ“ – ОПМН
За академици „Математически науки“ – 1 място

Чл.-кор. Емил Иванов Хорозов
Чл.-кор. Красимир Димитров Данов
Чл.-кор. Олег Кръстев Мушкаров
Чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов

За член-кореспонденти „Математически науки“ – 1 място

Проф. дмн Галя Младенова Ангелова
Проф. дмн Иван Николов Ланджев
Проф. дмн Камен Ганчев Иванов
Проф. дмн Николай Колев Витанов
Проф. дмн Николай Маринов Николов

2. Направление „ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ“ – ОПМН
За академици „Физически науки“ – 1 място

Чл.-кор. Валентина Борисова Петкова
Чл.-кор. Георги Михайлов Младенов
Чл.-кор. Петър Асенов Атанасов
Чл.-кор. Чавдар Пенев Стоянов

За член-кореспонденти „Физически науки“ – 1 място

Проф. дфн Александър Александров Драйшу
Проф. дфн Валентин Николов Попов
Проф. дфн Мирослав Вергилов Абрашев
Проф. дфн Пламен Христов Иванов
Проф. дфн Стойчо Стоянов Язаджиев

3. Направление „ХИМИЧЕСКИ НАУКИ“ – ОПМН
За академици „Химически науки“ – 1 място

Чл.-кор. Вася Стефанова Банкова
Чл.-кор. Константин Иванов Хаджииванов
Чл.-кор. Лъчезар Ангелов Петров
Чл.-кор. Тони Георгиев Спасов

За член-кореспонденти „Химически науки“ – 1 място

Проф. дхн Владимир Димчев Димитров
Проф. дхн Георги Николов Вайсилов
Проф. дхн Евелина Павлова Славчева
Проф. дхн Иво Коцев Грабчев
Проф. дхн Людмил Манолов Антонов
Проф. дхн Николай Денков Денков

4. Направление „НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА” – ОПМН
За член-кореспонденти „Науки за Земята“ – 1 място

Проф. дфн Екатерина Ангелова Бъчварова
Проф. дфн Наталия Андреева Килифарска
Проф. дгн Станислав Василев Василев

II. ОТДЕЛЕНИЕ „ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ“
За академици „Инженерни науки“ – 1 място

Чл.-кор. Атанас Димитров Ковачев
Чл.-кор. Венелин Стоянов Живков
Чл.-кор. Владко Тодоров Панайотов
Чл.-кор. Красимир Тодоров Атанасов
Чл.-кор. Петко Христов Петков
Чл.-кор. Петър Стефанов Гецов
Чл.-кор. Христо Иванов Белоев

За член-кореспонденти „Инженерни науки“ – 1 място

Проф. д.н. Борислав Янков Борисов
Проф. д.н. Георги Славчев Михов
Проф. д.н. Николай Ганчев Михайлов
Проф. д.т.н. Николай Иванов Петров
Проф. д.т.н. Николай Тодоров Дишовски
Проф. д.н. Пламен Първанов Ангелов
Проф. д.т.н. Степан Гаро Актерян

III. ОТДЕЛЕНИЕ „БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ“
За академици „Биологически науки“ – 1 място

Чл.-кор. Андон Радев Косев
Чл.-кор. Георги Христов Русев
Чл.-кор. Драга Иванова Тончева
Чл.-кор. Румен Георгиев Панков
Чл.-кор. Стоил Пешев Стоилов

За член-кореспонденти „Биологически науки“ – 2 места

Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев
Проф. дбн Димитър Асенов Иванов
Проф. дбн Евдокия Александрова Пашева
Проф. дбн Златозар Николаев Боев
Проф. дбн Нина Недева Атанасова

IV. ОТДЕЛЕНИЕ „МЕДИЦИНСКИ НАУКИ”
За академици „Медицински науки“ – 1 място

Чл.-кор. Григор Ангелов Горчев
Чл.-кор. Лъчезар Динчов Трайков
Чл.-кор. Николай Константинов Цанков
Чл.-кор. Чавдар Крумов Славов

За член-кореспонденти „Медицински науки“ – 1 място

Проф. дмн Асен Рачев Гудев
Проф. дмн Ивайло Людмилов Търнев
Проф. дхн Ирини Атанас Дойчинова – Цекова
Проф. дмн Николай Еленков Лазаров
Проф. дмн Христина Николова Групчева

V. ОТДЕЛЕНИЕ „ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ”
За академици „Обществени науки“ – 1 място

Чл.-кор. Ангел Стефанов Стефанов
Чл.-кор. Васил Костадинов Проданов
Чл.-кор. Димитър Велков Димитров
Чл.-кор. Цанка Тодорова Цанкова

За член-кореспонденти „Хуманитарни науки“ – 1 място

Проф. дин Александър Григоров Костов
Проф. дфн Анна-Мария Костова Тотоманова
Проф. дин Иван Асенов Тютюнджиев
Проф. дфн Иван Атанасов Младенов
Проф. дфн Милена Георгиева Кирова
Проф. дпн Тодор Александров Танев

VI. ОТДЕЛЕНИЕ „ТВОРЦИ НА ИЗКУСТВОТО И ИЗКУСТВОЗНАНИЕ”
За академици „Творци на изкуството“ – 1 място

Проф. Боян Асенов Биолчев
Чл.-кор. Вежди Летиф Рашидов
Владимир Пантелеев Зарев
Проф. Георги Костов Георгиев
Чл.-кор. Пламен Маринов Марков
Симеон Янакиев Симеонов – Янев

За академици „Изкуствознание“ – 1 място

Чл.-кор. Аксиния Добрева Джурова
Чл.-кор. Светланка Емилова Куюмджиева

За член-кореспонденти „Творци на изкуството и изкуствознание“ – 2 мeста

Боян Ангелов Иванов
Иван Йорданов Димитров-Гранитски
Проф. д.изк. Камелия Николова Мечанова
Проф. д.изк. Мила Христова Сантова

VII. ОТДЕЛЕНИЕ „АГРАРНИ И ЛЕСОВЪДНИ НАУКИ”
За член-кореспонденти „Аграрни и лесовъдни науки”: 2 мeстa

Проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов
Проф. дсн Георги Цветков Георгиев
Проф. д.н. Иван Александров Илиев
Проф. д.н. Николай Славов Динев
Проф. дсн Стефан Ангелов Денев
Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев

Всички данни и документи публикувани в настоящия сайт са във връзка с конкурса за избор на академици и член-кореспонденти на БАН – 2018 г. Те са предоставени от кандидатите доброволно и с декларирано информирано съгласие. БАН ги обработва, поддържа, съхранява и използва в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (679/2016 г.) и Закона за защита на личните данни.

Обработването им се свежда до целите, за които данните се събират, както и за целите на архивирането в обществен интерес, научни и исторически изследвания и статистически цели. Личните данни не се използват повторно за несъвместими цели.

БАН не носи отговорност за достоверността и евентуалните технически и печатни грешки в материалите, предоставени от кандидатите.