Петата сесия на Ученическия институт на БАН е включена в „Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците“ на МОН за 2018-2019 г.

Ученическата сесия ще се състои на 16 и 17 ноември и ще даде възможност на ученици с интерес към изследователската професия, както и с афинитет към творчеството да представят свои проекти пред компетентно жури и публика. В тази юбилейна сесия над 70 ученици от страната, заявили участие, ще представят научно-изследователски проекти или проекти в областта на изобразителното изкуство и изкуствознанието. По традиция домакин на сесията е административната сграда на БАН на ул. “15 ноември“, №1.

Учениците ще имат на разположение за презентациите тържествената зала на БАН „Проф. Марин Дринов“ и зала “Акад. Иван Евстратиев Гешов“, кръстени на двама от най-забележителните и дългогодишни председатели на Академията.  Рисунки и етюди, участващи в конкурса, ще можете да разгледате във фоайето на сградата на БАН от 5 до 9 ноември 2018 г.

Регламентът за участие в ученическите сесии на УчИ-БАН, както и самия календар ще видите публикуван в интернет страницата на Националния дворец на децата.