ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРИ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ВИ КАНИ

НА ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ
ДОКТОРАНТСКИЯ КОНКУРС „НАЙ-ДОБРА ПУБЛИКАЦИЯ“,
ОБЯВЕН ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 150-ТА ГОДИШНИНА НА
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ТЪРЖЕСТВОТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ
НА 15.02.2019 Г. (ПЕТЪК) ОТ 14.30 ЧАСА
В ЗАЛИТЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ
НА БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 125, БЛ. 26 Б, 2 ЕТАЖ

Заповядайте на чаша вино да споделим радостта на наградените млади учени и докторанти и да подкрепим стремежа им към високи научни постижения

Поканени са всички участници в конкурса, Ръководството на БАН, членовете на Академичния съвет и всички научни секретари на БАН