Фондация „Еврика“ награди двама млади учени от БАН за научни и научно-приложни постижения. Церемонията се състоя на 29 януари 2019 г. в присъствието на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова. Наградените учени са гл. ас. д-р Елена Кръчмарова от Института па молекулярна биология „Академик Румен Цанев“ и гл. ас. д-р Николай Стоименов от Института по информационни и комуникационни технологии.

Елена Кръчмарова получи наградата за постижения в науката за 2018 г.  Научната работа на Елена е фокусирана върху разработването, експресията, пречистването и анализа на рекомбинантни мутантни аналози на човешкия гама-интерферон с потенциално приложение като терапевтици за лечение на автоимунни заболявания.

Николай Стоименов получи диплом за отлично представяне на конкурса за млад изобретател, като съавтор на изобретението „Абразивно тяло“, регистрирано като полезен модел в Националното патентното ведомство на Република България с рег. № 2964 U1/16.07.2018. Полезният модел намира приложение при довършителната обработка на детайли, като повърхностно шлифоване, полиране или обезмасляване на детайли.