Българската академия на науките присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Франческо Гуида на тържествена церемония, която се проведе на 28 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН. Званието се присъжда за неговия принос в балканистичните изследвания. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски представи научните работа на проф. Франческо Гуида и отбеляза, че е най-видният представител на италианската балканистика и безспорно един от най-авторитетните изследователи на Запад в областта на историческата балканистика и българистика през XIX  и ХХ век.

По време на събитието проф. Франческо Гуида изнесе лекция на тема: „Италианското Рисорджименто и националното възраждане на Балканите през ХІХ век“.

Проф. Франческо Гуида е редовен професор по история на страните от Източна Европа на новото и най-новото време в Университета „Рома тре“, директор на Департамента по политически науки към същия университет, председател на Италианската асоциация за изследване на Европейския Югоизток (AISSEE), директор на Междууниверситетския център за унгарски и централноевропейски изследвания (CISUECO) и на Италиано-румънския център за исторически изследвания (CeRISS), както и член на редица международни и национални исторически дружества.

Проф. Гуида е автор на 21 научни книги и на над 150 студии и статии, сред които са „От Млада Европа до голяма Европа“ (2007 г.), „Интелектуалците срещу демокрацията. Авторитарните режими в Европейския Югоизток (1933–1953)“, 2010 г. От 2011 г. ръководеният от проф. Гуида Департамент по политически науки към „Рома тре“ поддържа тесни научни контакти с Института по балканистика с Център по тракология на БАН. В резултат от съвместната работа бяха осъществени два двустранни договора за научно сътрудничество – „България, Италия и Балканите (1870–2010)“ (2011–2013 г.) и „Италия и модернизацията на Балканите (ХІХ–ХХІ век) “ (2014–2016 г.).