Многотомно Ръководство по хирургия под редакцията на акад. Дамян Дамянов беше представено на 26 септември 2018 г.  в зала „Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Поредицата обхваща всички области на хирургията, както и нужните за хирурзите „Анестезиология и интензивно лечение“ , „Онкология“ и „Урология и гинекология“. Ръководството е сред най-търсените заглавия в каталога на издателството на БАН „Проф. Марин Дринов”.

На заключителното представяне на 19-те тома на поредицата присъстваха доказани в своята област хирурзи, които участват като редактори и съавтори на изданията. Общо 311 български хирурзи, анестезиолози и други специалисти са включени в екипа на Ръководството, а общият обем на текста с професионален атлас във всеки том е 6734 страници. Многотомната поредица е предназначена за кандидат-хирурзите и хирурзите от всички възрасти и етапи на обучение.

Президентът Румен Радев и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев изпратиха поздравителни адреси по повод заключителното представяне на многотомното Ръководство по хирургия.