Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ отбеляза  70-годишнината от основаването на списание „Доклади на БАН“ на 10 октомври с изложба на постери и представяне на своето юбилейно издание. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов откри събитието и подчерта безспорното му значение за научните среди в световен мащаб.

Слово държа и главният редактор акад. Тодор Николов, в което изтъкна бъдещите планове за глобално разпространение на „Доклади на БАН“ благодарение на подписаното наскоро споразумение с американската компания Cengage Learning, което е показателно за оценката, която се дава на списанието в международен план.

На събитието присъстваха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, представители на ръководството, академици и гости от различни сфери на науката.