Медикобиологичните изследвания в Българската академия на науките имат многобройни приложения в областта на медицината и здравеопазването. Те са насочени към изясняване на биологичните основи на здравето, на репродуктивните процеси, растежа и стареенето, на причините и развитието на социално значими заболявания.

Проучванията в областта на клетъчната и молекулярна биолиогия, микробиологията, вирусологията и имунологията са свързани с разработване на методи за диагностика, лечение и профилактика с цел подобряване здравословното състояние и качеството на живот на хората. Разработват се биомедицински, биотехнологични, биофармацевтични подходи и продукти за персонализирано лекарствено лечение с цел запазване и повишаване на физическите и интелектуалните възможности на човека.

Създават се методи за микробен биосинтез и биотехнологии за медицината, хранителната индустрия и биоенергетиката и се разработват биоинженерии методи и устройства, които се прилагат в различни клонове на клиниката – кардиологията, онкология, неврологията, ларингологията, спешната медицина и др.

Новини и обяви

Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

петък, 24 март 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

вторник, 3 януари 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

БАН подписа споразумение за сътрудничество с Медицински университет – Варна

четвъртък, 24 ноември 2022 |Коментарите са изключени за БАН подписа споразумение за сътрудничество с Медицински университет – Варна

Предстоящи събития

[tribe_events_list category=”biomed” limit=”4″]

Проекти

Списания и издания