Медикобиологичните изследвания в Българската академия на науките имат многобройни приложения в областта на медицината и здравеопазването. Те са насочени към изясняване на биологичните основи на здравето, на репродуктивните процеси, растежа и стареенето, на причините и развитието на социално значими заболявания.

Проучванията в областта на клетъчната и молекулярна биолиогия, микробиологията, вирусологията и имунологията са свързани с разработване на методи за диагностика, лечение и профилактика с цел подобряване здравословното състояние и качеството на живот на хората. Разработват се биомедицински, биотехнологични, биофармацевтични подходи и продукти за персонализирано лекарствено лечение с цел запазване и повишаване на физическите и интелектуалните възможности на човека.

Създават се методи за микробен биосинтез и биотехнологии за медицината, хранителната индустрия и биоенергетиката и се разработват биоинженерии методи и устройства, които се прилагат в различни клонове на клиниката – кардиологията, онкология, неврологията, ларингологията, спешната медицина и др.

Новини и обяви

Успешни истории на български учени в мрежата Пастьор

четвъртък, 7 март 2024 |Коментарите са изключени за Успешни истории на български учени в мрежата Пастьор

Тържествено честване, посветено на 77-годишнината от основаването на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ - БАН (ИМикБ) и на 20 години от членството му в мрежата Пастьор, се проведе на 7 март в института. Събитието [...]

Учени разкриха нова функция на ключов белтък – мишена на мощна таргетна противоракова терапия

вторник, 5 март 2024 |Коментарите са изключени за Учени разкриха нова функция на ключов белтък – мишена на мощна таргетна противоракова терапия

д-р Радослав Александров и доц. Стойно Стойнов PARP инхибиторите са противоракови лекарства, които селективно потискат растежа на тумори с дефицити в капацитета за поправка на ДНК, като биват одобрявани за нарастващ брой [...]

Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

вторник, 30 януари 2024 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално [...]

Официално закриване на Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“

четвъртък, 14 декември 2023 |Коментарите са изключени за Официално закриване на Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“

На 13 декември 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН се проведе официалното закриване на Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“. На представянето присъстваха чл.-кор. Евдокия Пашева [...]

БАН удостои с почетен плакет ЗЛАТЕН Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей по повод 70 години от основаването му

сряда, 29 ноември 2023 |Коментарите са изключени за БАН удостои с почетен плакет ЗЛАТЕН Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей по повод 70 години от основаването му

Българската академия на науките удостои с почетен плакет ЗЛАТЕН Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) на тържествено честване, което се състоя в зала „Проф. Марин Дринов“. Отличието е за изключителни приноси [...]

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

петък, 24 ноември 2023 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Защитата на дисертационния труд на Антония Георгиева Дюкенджиева-Тодорова, редовен докторант в секция „QSAR и молекулно моделиране“ с научни ръководители проф. д-р Иванка Цаковска и чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева, на тема „Изследвания на ADME/Tox свойства [...]

Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

вторник, 21 ноември 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент за нуждите на секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. [...]

БАН и Институт Кюри обсъдиха изграждането на BioMedRTC

понеделник, 23 октомври 2023 |Коментарите са изключени за БАН и Институт Кюри обсъдиха изграждането на BioMedRTC

Заместник-председателят на Българската академия на науките (БАН) чл.-кор. Евдокия Пашева и научният секретар на направление "Биомедицина и качество на живот" чл.-кор. Нина Атанасова се срещнаха с Дорти Никел, член на ръководството на Институт Кюри, [...]

Представяне на иновативни биологично активни средства за нуждите на персонализираната и превантивна медицина

понеделник, 19 юни 2023 |Коментарите са изключени за Представяне на иновативни биологично активни средства за нуждите на персонализираната и превантивна медицина

Иновативни биологично активни средства за нуждите на персонализираната и превантивна медицина бяха представени в рамките на четвъртата научна конференция „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“, която се проведе от 12 до 16 юни [...]

Конференция „Структура и функция на генома“

четвъртък, 8 юни 2023 |Коментарите са изключени за Конференция „Структура и функция на генома“

Институтът по молекулярна биология ,,Румен Цанев‘‘ към БАН, Rice University (САЩ) и Institut Curie (Франция) са организатори на петата международна конференция  „Структура и функция на генома“  https://genome2023.imb.bas.bg/,  която се провежда от 5-ти до 8-ми юни 2023 г. в София.  В конференцията  се включиха [...]

Семинар „Светлинно-базирани процеси и технологии за устойчиво бъдеще”

сряда, 19 април 2023 |Коментарите са изключени за Семинар „Светлинно-базирани процеси и технологии за устойчиво бъдеще”

Слънчевата светлина е основният източник на енергия за Земята. Светлината оформя нашия живот, възприятия и настроение. Институтът по  биофизика и биомедицинско инженерство и Институтът по физиология на растенията и генетика организират научен семинар „Светлинно-базирани процеси [...]

Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

петък, 24 март 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“ (Биофизика), за нуждите на секция „Електроиндуцирани [...]

76 години Институт по микробиология „Стефан Ангелов“

четвъртък, 9 март 2023 |Коментарите са изключени за 76 години Институт по микробиология „Стефан Ангелов“

76 години от основаването на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН бяха отбелязани на 7 март с тържествено събрание и научна сесия. Специални гости на събитието бяха д-р Ребека Грейс,  изпълнителен директор на Мрежата  „Пастьор“ и [...]

Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

вторник, 7 март 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“ (Биофизика), за нуждите на секция „Фотовъзбудими [...]

Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

вторник, 3 януари 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, [...]

БАН подписа споразумение за сътрудничество с Медицински университет – Варна

четвъртък, 24 ноември 2022 |Коментарите са изключени за БАН подписа споразумение за сътрудничество с Медицински университет – Варна

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна проф. д-р Валентин Игнатов подписаха рамково споразумение за сътрудничество между двете институтиции в областта на научно-изследователската, образователната и [...]

Среща на чл.-кор. Пашева с проф. Брайън Кенеди

сряда, 2 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Среща на чл.-кор. Пашева с проф. Брайън Кенеди

Зам.-председателят на БАН чл.-кор Евдокия Пашева се срещна с професор Брайън Кенеди от Националния университет на Сингапур. Проф. Кенеди беше придружен от ректора на Мединицинския университет в София акад. Лъчезар Трайков и зам.-ректора чл.-кор. [...]

15-ти конгрес на българските микробиолози с международно участие

понеделник, 10 октомври 2022 |Коментарите са изключени за 15-ти конгрес на българските микробиолози с международно участие

15-ият конгрес на българските микробиолози с международно участие се проведе от 5 до 8 октомври в Копривщица. Форумът беше посветен на 200-годишнината от рождението на световноизвестния микробиолог Луи Пастьор, на 75-та годишнина на Института по [...]

100 години от рождението на акад. Румен Цанев

сряда, 5 октомври 2022 |Коментарите са изключени за 100 години от рождението на акад. Румен Цанев

С юбилейна международна научна конференция в БАН Институтът по молекулярна биология отбелязва 100 години от рождението на акад. Румен Цанев. Директорът на института проф. Ива Угринова откри тридневния форум, който ще продължи до 7 октомври [...]

Конкурси за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

вторник, 19 юли 2022 |Коментарите са изключени за Конкурси за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява два конкурса за главен асистент за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, [...]

Трета научна конференция „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“

понеделник, 20 юни 2022 |Коментарите са изключени за Трета научна конференция „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“

Научната конференция се проведе от 13 до 16 юни 2022 г. в парк-хотел Кюстендил в рамките на Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“, с водеща организация Българска академия на [...]

Известни български учени с обръщение-подписка срещу обучението по хомеопатия

сряда, 15 юни 2022 |Коментарите са изключени за Известни български учени с обръщение-подписка срещу обучението по хомеопатия

Обръщение-подписка до министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и до министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова с апел за преустановяване на обучението по хомеопатия в българските професионални гимназии разпространиха уважавани български учени. В [...]

15 години Национален антропологичен музей

четвъртък, 26 май 2022 |Коментарите са изключени за 15 години Национален антропологичен музей

Националният антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей тържествено отбеляза своята 15 - годишнина. Директорът на института проф. д-р Светлозара Петкова откри честването с представянето на музея като уникален център [...]

Международен симпозиум по биоинформатика и биомедицина

четвъртък, 12 май 2022 |Коментарите са изключени за Международен симпозиум по биоинформатика и биомедицина

На 5-7 октомври 2022 г. в Бургас ще се проведе вторият Международен симпозиум по биоинформатика и биомедицина (BioInfoMed’2022). Организатори на форума са Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – [...]