Институт по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов"

Мисията на Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките (ИБИР-БАН) е свързана с извършването на фундаментални и приложни научни изследвания, както и учебна дейност в областта на биологията и имунологията на размножаването при животните и човека.

Научна дейност:

Предметът на изследване на ИБИР-БАН е уникален на национално ниво и е насочен към разрешаване на социални проблеми, свързани с репродуктивното здраве, оптималното използване и възстановяване на природните ресурси и подобряване на качеството на живот.

Основни направления са изучаване на факторите и механизмите, участващи в гаметогенезата, оплождането, имплантацията и бременността; изясняване на процесите на автореактивността и автоимунния отговор в репродукцията; тумори на репродуктивната система; стволови клетки; разкриване на ролята на биомолекули и метаболитни процеси за съхранението и криоконсервация на репродуктивни тъкани и клетки; разработване на биотехнологични подходи за изкуствено осеменяване, микроманипулации и ембриотрансфер при животни.

ИБИР е основоположник на ново направление в медико-биологичната наука – имунология на репродукцията. През 1967 година за първи път в света акад. Кирил Братанов и неговите сътрудници организират и провеждат Първия симпозиум по имунология на сперматозоидите и оплождането, с участието на 150 учени от 21 страни от целия свят. По време на 1-вия Симпозиум се учредява Международен координационен комитет по имунология на репродукцията (МККИР), с председател – К. Братанов (България) и бъдещият нобелов лауреат по медицина и физиология (2010), проф. Роберт „Боб“ Едуардс – откривател на ин витро технологията за репродукция. В лекцията си към Нобеловия Комитет, проф. Едуардс подчертава значението на имунологията на репродукцията и приноса на акад. Кирил Братанов и основаването на Международния координационен комитет по имунология на репродукцията във Варна.

Образователна дейност:

Докторантски програми:

 • Научна специалност 01.06.17 Физиология на животните и човека, 4.3. Биологични науки, 4. Природни науки, математика и информатика;
 • Научна специалност 01.06.23 Имунология, 4.3. Биологични науки, 4. Природни науки, математика и информатика;
 • Научна специалност 04.02.01 Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването; 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина; 6.3 Животновъдство.

Контакти

Международни отношения

 • Международен координационен комитет по имунология на репродукцията

 • Международна асоциация по репродуктивна имунология

 • Европейска асоциация по имунология на репродукцията

 • Международна асоциация за изследване на ранната бременност

 • Английска асоциация за проучвания върху фертилитета

 • Английска асоциация по ендокринология

 • Европейска група за изучаване на епифизната жлеза

 • Международна невроимунологична асоциация

 • Европейска асоциация по невроендокринология

 • Европейска асоциация за човешка репродукция и ембриология

Новини

Патент за кит за определяне степента на злокачественост на рака на простата

вторник, 15 февруари 2022 |Коментарите са изключени за Патент за кит за определяне степента на злокачественост на рака на простата

Научно постижение на Института по биология и имунология на размножаването за 2021 г. Метод и кит за диагностика на нови мутантни форми на фузия (сливане) между два гена, (TMPRSS2 и ERG) със значение за определяне [...]

Награда за БАН в конкурса „Изобретател на годината“

четвъртък, 9 декември 2021 |Коментарите са изключени за Награда за БАН в конкурса „Изобретател на годината“

Проф. д-р Красимира Тодорова-Хайрабедян от Института по биология и имунология на размножаването на БАН е отличена в конкурса на Патентното ведомство и Съюзът на изобретателите в България „Изобретател на годината“ 2021, категория "Химия и Биотехнологии". [...]

Нови клинични данни потвърждават хипотеза на учени от БАН за ролята на инфламазомата NLRP3 в патогенезата на усложненията при COVID-19

сряда, 29 април 2020 |Коментарите са изключени за Нови клинични данни потвърждават хипотеза на учени от БАН за ролята на инфламазомата NLRP3 в патогенезата на усложненията при COVID-19

Ролята на инфламазомата NLRP3 в патогенезата на усложненията при COVID-19 Проучвания, стартирали през 2010 г. на учени от Института по биология и имунология на размножаването на Българската академия на науките (ИБИР-БАН), ги насочват [...]

С марка с персонализирана винетка БАН отбелязва българския принос в репродуктивната имунология

сряда, 27 ноември 2019 |Коментарите са изключени за С марка с персонализирана винетка БАН отбелязва българския принос в репродуктивната имунология

Българският принос в репродуктивната имунология и биотехнологиите беше отбелязан от Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ на БАН с издаването на марка с персонализирана винетка. Това стана в рамките на изложбата [...]

Български и украйнски учени работят по съвместен проект за криобиологични изследвания

вторник, 25 юни 2019 |Коментарите са изключени за Български и украйнски учени работят по съвместен проект за криобиологични изследвания

Учени от Института по проблемите на криобиологията и криомедицината на Националната академия на науките на Украйна (НАНУ) посетиха Института по биология и имунология на размножаването - БАН. Посещението е в рамките на проект „Криобиологични изследвания върху [...]

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министърът Карина Ангелиева посетиха ИБИР – БАН

петък, 8 февруари 2019 |Коментарите са изключени за Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министърът Карина Ангелиева посетиха ИБИР – БАН

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министърът Карина Ангелиева посетиха Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“ (ИБИР-БАН). На срещата присъства и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. [...]