Проф. д-р Красимира Тодорова-Хайрабедян от Института по биология и имунология на размножаването на БАН е отличена в конкурса на Патентното ведомство и Съюзът на изобретателите в България „Изобретател на годината“ 2021, категория “Химия и Биотехнологии”. Наградите бяха връчени на официална церемония, която се проведе на 8 декември.

Проф. Тодорова-Хайрабедян участва с изобретението МЕТОД И КИТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОНКОФУЗИОНЕН ПРОТЕИН в колектив с проф. Сорен Хайрабедян. Разработен е метод за откриване на онкофузионен протеин, който съчетава комбинация от имунологичен с молекулярно-биологичен метод, като позволява разпознаването на най-често срещания и с най-високо клинично значение функционално годен онкофузионен протеин при карцином на простатата – TMPRSS2-ERG. Предлаганото решение открива на протеиново ниво двете отделни части на TMPRSS2-ERG.