Иновативни биологично активни средства за нуждите на персонализираната и превантивна медицина бяха представени в рамките на четвъртата научна конференция „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“, която се проведе от 12 до 16 юни 2023 г. Научната конференция се проведе в рамките на ННП БиоАктивМед, с водеща организация Българска академия на науките и финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката.

В научния форум взеха участие над 50 учени, които представиха резултати от интердисциплинарните научни изследвания, проведени в седем института на БАН и в пет висши училища. Докладите бяха разпределени в шест научни сесии и една постерна сесия. Докладвани бяха резултати за разработване на нови биологично активни системи, съдържащи екстракти от природни източници с растителни или животински произход от България, тяхната антибактериална и антитуморна активност, както и техния антиинфекциозен ефект. По време на представянията бяха демонстрирани нови и модерни подходи за разработване на подходящи полимерни форми и системи, в които тези продукти да се включат, така че да са ефективни като нови средства за превенция и подпомагане на терапията на някои заболявания. Фокусът беше насочен главно към изучаването на терапевтичния потенциал за профилактика и лечение на някои социално значими заболявания като невродегенеративни, онкологични и инфекциозни. Представени бяха и иновативни резултати, защитени като полезни модели и патенти.

Повече информация за събитието: http://bioactivemed-nrp.com/bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.html