Институтът по молекулярна биология ,,Румен Цанев‘‘ към БАН, Rice University (САЩ) и Institut Curie (Франция) са организатори на петата международна конференция  „Структура и функция на генома“  https://genome2023.imb.bas.bg/,  която се провежда от 5-ти до 8-ми юни 2023 г. в София.  В конференцията  се включиха над 170 участници – както световноизвестни учени от САЩ и Европа, така и много млади изследователи от целия свят. Предишните две научни срещи от тази серия се проведоха в Massachusetts Institute of Technology (САЩ).

През последните години се наблюдава изключителен интерес към разбирането на архитектурата на генома и ролята й във функционирането на организма в норма и патология. Това стана възможно благодарение на появата на технологии, които предоставят безпрецедентна информация относно пространствената организация на геномите, техните вариации между клетъчните типове и видове и тяхната динамика във времето. От своя страна, това доведе до разцвет на теории, съчетаващи концепции от молекулярната биофизика, полимерната наука и машинното обучение, за да се създадат количествено точни рамки за сравняване на хипотетични механизми с експериментални наблюдения.

Конференцията в София събра на едно място молекулярни биолози, физици и математици, пионери в своите научни направления, за да обсъдят най-новите постижения в изследването на структурата и функцията на генома на молекулярно ниво. Целта е да се разработи общ план за сътрудничество и действие между различните научни направления, с цел справяне с големи предизвикателства пред обществото, каквито са раковите и невродегенеративните  заболявания.