Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна проф. д-р Валентин Игнатов подписаха рамково споразумение за сътрудничество между двете институтиции в областта на научно-изследователската, образователната и иновационната дейност.

Документът предвижда реализиране на съвместна дейност между висшето училище и институти на Академията в направление биомедицина като разработване на научно-изследователски проекти, научно-приложна, експертна и информационна дейност, както и инициативи за обучение на студенти от различни образователно-квалификационни степени – специализанти, дипломанти, докторанти. Предстои провеждане на курсове, индивидуално практическо обучение и научни ръководства на докторанти, както и  обмен на преподаватели и специалисти. На срещата в БАН присъстваха зам.-председателят на Академията чл.–кор. проф. Евдокия Пашева, зам.-председателят на САЧК акад. Дамян Дамянов и чл.-кор. д-р Христина Групчева – заместник-ректор „Научна дейност“ в МУ – Варна.