С юбилейна международна научна конференция в БАН Институтът по молекулярна биология отбелязва 100 години от рождението на акад. Румен Цанев. Директорът на института проф. Ива Угринова откри тридневния форум, който ще продължи до 7 октомври в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията.

Акад. Цанев формулира първата хипотеза за епигенетична регулация, базирана на хистонов код – идея, развила се в основно направление на съвременната наука. Хистоните са белтъците, които пакетират ДНК в ядрото на клетката, а техните химически модификации са асоциирани със специфични нива на опаковане и поради това повлияват изявата на гените. Акад. Румен Цанев (1922 – 2007) е основоположник на българската молекулярна биология и основател на Института по молекулярна биология (1960 г.). Основните направления на изследванията в института са естествено продължение на работата на акад. Цанев и екипа му.

Научната конференция e посветена и на 62 години от създаването на института. Заместник-председателят на Академията чл.-кор. Стефан Хаджитодоров поднесе поздравителен адрес от името на ръководството на БАН. От самото си създаване до днес Институтът по молекулярна биология заема заслужено място и постигнатите от учените резултати са пример за световната наука, каза чл.-кор. Хаджитодоров. Институтът се очерта като привлекателен център за младите хора, отбеляза той и припомни работата на учените в борбата срещу COVID 19. Основание за гордост е приложението на научните ви резултати, се посочва в поздравлението.

По време на конференцията акад. Иван Иванов презентира историята и развитието на института и сподели спомени за акад. Румен Цанев, неговите изследвания и значимите му научни резултати.

Изявени учени от България и от Германия, Франция, Холандия, САЩ и Нова Зенландия ще изнесат пленарни лекции. Специален акцент на събитието ще бъде младежката научна сесия. Младите учени ще представят устни доклади и ще бъдат оценени от научно жури. Най-добре представилите се ще бъдат отличени с традиционната награда за млади учени, учредена на името на акад. Румен Цанев.

Повече информация за събитието вижте на: http://www.bio21.bas.bg/imb/?id=92&lang=bulgarian