Българската академия на науките удостои с почетен плакет ЗЛАТЕН Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) на тържествено честване, което се състоя в зала „Проф. Марин Дринов“. Отличието е за изключителни приноси в научните и приложните изследвания в областта на екперименталната морфология и патология, антропология и музейно дело.

От името на ръководството на Академията зам.-председателят чл.-кор. Евдокия Пашева връчи плакета на директора на института проф. д-р Светлозара Петкова. Вашият институт заема едно от водещите места в областта на биомедицината, подчерта в приветствието си чл.-кор. Пашева, като пожела в следващите години в института да бъдат привлечени още млади хора.

Дейността и успехите на Института представи в тържественото си слово директорът проф. д-р Светлозара Петкова. Днес честваме сътвореното от ежедневния ни труд и научна дейност, отбеляза тя. Наследник на богата история, датираща от създаването на първите биомедицински звена към БАН, днес ИЕМПАМ е уникален по своята тематика институт, в който се провеждат комплексни фундаментални и научно-приложни иновативни изследвания в областта на хуманната и ветеринарната медицина. Националният антропологичен музей към ИЕМПАМ, единствен в страната, допринася за съхраняване на културно-историческото наследство и социалната памет и утвърждаване на музейното дело.

В рамките на честването бяха отбелязани 120 години от рождението на акад. Асен Иванов Хаджиолов и 125 години от рождението на акад. Ксенофонт Андреев Иванов – основоположници на биомедицинското направление и първи директори на институтите, чиито приемник днес е ИЕМПАМ. По повод юбилейните годишнини, чл.-кор. Нина Атанасова изнесе доклад за научната работа на бележитите учени.

Музикален поздрав за празника бе поднесен от клавирно трио “Дивертименто”.