Научната конференция се проведе от 13 до 16 юни 2022 г. в парк-хотел Кюстендил в рамките на Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“, с водеща организация Българска академия на науките и финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката. Участваха над 55 учени, които представиха интердисциплинарните си проучвания, провеждани в седем института на БАН и в пет висши училища. Докладите бяха разпределени в шест научни сесии, на които бяха представени резултати за получаване на нови биологично активни системи, съдържащи екстракти от природни източници с растителни или животински произход от България, тяхната антибактериална и антитуморна активност, както и техния антиинфекциозен ефект. 

Представени бяха и резултати в две постерни сесии. По време на представянията бяха демонстрирани нови и модерни подходи за разработване на подходящи полимерни форми и системи, в които тези продукти да се включат, така че да са ефективни като нови средства за превенция и подпомагане на терапията на някои заболявания. Фокусът беше насочен главно към изучаването на терапевтичния потенциал за профилактика и лечение на някои социално значими заболявания като невродегенеративни, онкологични и инфекциозни. Представени бяха и иновативни резултати, защитени като полезни модели и патенти.