Зам.-председателят на БАН чл.-кор Евдокия Пашева се срещна с професор Брайън Кенеди от Националния университет на Сингапур. Проф. Кенеди беше придружен от ректора на Мединицинския университет в София акад. Лъчезар Трайков и зам.-ректора чл.-кор. Цветалина Танкова. Проф. Брайън Кенеди днес беше удостоен от Медицинския университет в София с почетното звание “Доктор хонорис кауза”.

Проф. Кенеди е пионер в разбирането на биологията на стареенето и дълголетието, превръщането на изследователските открития в нови начини за забавяне, предотвратяване и лечение на човешкото стареене и свързаните с него заболявания. На срещата в Българската академия на науките присъстваха директори на институти от направление „Биомедицина“.

Д-р Брайън Кенеди е автор на над 170 статии по темата за човешкото стареене. Към момента е почетен професор по биохимия и физиология в най-реномирания институт в цяла Азия – Yong Loo Lin School of Medicine към Националния университет в Сингапур. Директор е на Центъра за здравословно дълголетие към Националната университетска здравна система, оглавява Програмата за транслационни изследвания за здравословно дълголетие и Азиатския център за репродуктивно дълголетие и равенство.