15-ият конгрес на българските микробиолози с международно участие се проведе от 5 до 8 октомври в Копривщица. Форумът беше посветен на 200-годишнината от рождението на световноизвестния микробиолог Луи Пастьор, на 75-та годишнина на Института по микробиология „Стефан Ангелов” при Българската академия на науките и на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие, обявена от Общото събрание на ООН за 2022 г. В чест на Пастьор бе представен доклад за живота и делото му.

Конгресът откри с встъпителна лекция професор Колин Харууд от Нюкасълски университет, Великобритания, който е член на ръководството на Федерация на европейските микробиологични дружества (FEMS). Обсъждани бяха различни аспекти на пандемията от Covid-19, за която изтъкнати специалисти в тази област докладваха своите постижения. Изнесени бяха доклади и в други направления на микробиологичната наука – Обща и приложна микробиология, Медицинска микробиология, Ветеринарна микробиология, Екологична микробиология, Вирусология, Хранителна микробиология и Инфекциозна имунология.

В конгреса взеха участие над 120 учени, представители на научната общност от различни тематични направления на микробиологията в България, Италия, Великобритания, Франция, Израел, Турция, Русия, Румъния и Албания. Освен утвърдени учени, се включиха и много млади микробиолози – млади учени, докторанти и студенти. По време на събитието се проведоха две постерни сесии. Представените работи бяха оценени от международна комисия, която присъди награди за най-добър постер на млад учен.

Събитието се осъществява с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ при МОН, Българска академия на науките и бизнес партньори.