Националният антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей тържествено отбеляза своята 15 – годишнина.

Директорът на института проф. д-р Светлозара Петкова откри честването с представянето на музея като уникален център на знание и съхранение на културната  и историческа идентичност, но и място за привличане на млади хора, които да отворят сърцето и душата си за наука.

Честването продължи с  поздравителен адрес от председателя на БАН – акад. Юлиан Ревалски, представен от главния научен секретар проф. д-р Нели Косева, с пожелание за здраве и ползотворна работа.

Ръководителят на НАМ доц. д-р Атанас Кацаров представи презентация – ретроспекция на събитията в музея за изминалите 15 години.  Бяха изказани специални благодарности към екипа за неговата инициативност, хъс и добре свършена работа.

Събитието продължи със слово на доц. д-р Рачо Стоев, посветено на създателя на НАМ чл.-кор. Йордан Йорданов.

Поздравителни адреси бяха прочетени от името на президента на РБългария – Румен Радев; от акад. Николай Денков – министър на образованието; НАИМ – София; проф. д-р Сорен Хайрабедян – ИБИР-БАН; НЦ „Българска енциклопедия“; НАИМ – София и др.

В рамките на тържеството беше представен юбилейния каталог „Изложбите в музея 2018-2021“, посветен на временните изложби с медицинска тематика.