Обръщение-подписка до министъра на образованието и науката акад. Николай Денков и до министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова с апел за преустановяване на обучението по хомеопатия в българските професионални гимназии разпространиха уважавани български учени. В писмото си те настояват през 2022 г. да не се приемат ученици в специалност “Технология на хомеопатичните и фитопродукти”. С текста на обръщението-подписка може да се запознаете тук.