Заместник-председателят на Българската академия на науките (БАН) чл.-кор. Евдокия Пашева и научният секретар на направление “Биомедицина и качество на живот” чл.-кор. Нина Атанасова се срещнаха с Дорти Никел, член на ръководството на Институт Кюри, Париж, отговаряща за международните връзки.

Срещата се проведе в БАН във връзка с изграждането на BioMedRTC – Център за върхови постижения в областта на биомедицинските изследвания и технологии.

Институт Кюри е световноизвестен институт за научни изследвания, основан през 1909 г. от Мария и Пиер Кюри. Институтът е водещ в областта на физиката, химията, биологията и медицината. Институт Кюри е водещ Европейски център за лечение на рака на гърдата и един от най-престижните във Франция, занимаващ се с изследвания върху клетъчните механизми на злокачествените заболявания.

BioMedRTC е съвместен проект на Института по молекулярна биология “Румен Цанев” на БАН, Институт Кюри и Макс Планк института по молекулярна клетъчна биология и генетика (MPI-CBG) в Дрезден. Проектът е одобрен на първи етап от Европейската комисия по програма “Teaming for Excellence”.

Целта на проекта BioMedRTC е да създаде Център за върхови постижения в биомедицинските изследвания и технологии, който да допринесе за подобряване на здравето и качеството на живот в България и Европа. BioMedRTC ще използва най-съвременните подходи на молекулярната и клетъчната биология, както и подходи от математическите и физическите науки, за провеждане на изследвания, които трябва да подобрят начините за диагностика и лечение на редки болести и рак. Центърът ще бъде разположен в София и ще включва лаборатории, инфраструктура за изследвания и обучение, както и технологичен център.

По време на срещата г-жа Никел изрази подкрепата на Институт Кюри за изграждането на BioMedRTC. Тя посочи, че Институт Кюри е готов да сподели своя опит и експертиза с българските учени.

Чл.-кор. Пашева и чл.-кор. Атанасова благодариха на д-р Никел за подкрепата и изразиха увереност, че съвместните усилия на трите института ще доведат до спечелване на проекта и създаването на успешен център за биомедицински изследвания и технологии.

Повече информация за центъра за биомедицински изследвания и технологии може да прочетете ТУК