Слънчевата светлина е основният източник на енергия за Земята. Светлината оформя нашия живот, възприятия и настроение. Институтът по  биофизика и биомедицинско инженерство и Институтът по физиология на растенията и генетика организират научен семинар „Светлинно-базирани процеси и технологии за устойчиво бъдеще”. Семинарът ще се проведе на 16 май 2023 г. и има за цел да представи различни аспекти на използването на свойствата на светлинната енергия за подобрения в биотехнологиите, медицината, нанотехнологиите и други аспекти на нашия живот.

Поканени са български учени, работещи в областите на:

  • светлинно-индуцирани биологични процеси;
  • източници на светлина в природните науки, биомедицината и нанотехнологиите;
  • съвремени светлинни технологии.

Семинарът е посветен на Международния ден на светлината. За повече информация посетете https://biomed.bas.bg/en/light-for-life-2023/