Научно постижение на Института по биология и имунология на размножаването за 2021 г.

Метод и кит за диагностика на нови мутантни форми на фузия (сливане) между два гена, (TMPRSS2 и ERG) със значение за определяне на степента на злокачественост на карцинома на простатата е най-значимото научно-приложно постижение за 2021 г. на Института по биология и имунология на размножаването (ИБИР).

Патентован е метод и приложен кит от проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян (ИБИР) за диагностично откриване на онкофузионни протеини, имащи значение за метастазирането. Методът бе приложен за откриване на нивата на мутантите протеини в серуми на пациенти с карцином на простата и позволява по-точно определяне на степента на злокачественост на туморите. Това се дължи на способността му да разпознава само структури, запазили функционалните си свойства. Всички сливания, водещи до неправилно навити протеини, без ефект в клетките, не се разпознават.

С помощта на същия метод бе установен и нов механизъм на действие на известни генни регулатори, имащи значение за раковото метастазиране в костите и бързия туморен растеж. Стана ясно, че транскрипционните фактори RUNX2, ETS1, cMYB директно повлияват нивата на онкофузионния протеин TMPRSS2-ERG. Това води до усилване на стволовите характеристики на туморите, те губят своите тъканно-специфични свойства и стават по-трудно достъпни за унищожаване от имунните клетки.

По този начин разработения метод позволява по-добро разделяне на пациентите с оглед ефективно лечение (андроген-депривационна терапия, химиотерапия), тъй като пациентите, имащи тази мутация на генно ниво не винаги имат функционален онкофузионен протеин, носещ повишена злокачественост.

Проф. д.б.н. Красимира Тодорова-Хайрабедян беше удостоена с наградата „Изобретател на годината 2021“ (статуетка и плакет) “ от Българското патентно ведомство и Съюза на изобретателите в България, в категория „Химия и биотехнологии“.