Институт по молекулярна биология "Академик Румен Цанев"

Институтът по молекулярна биология “Акад. Румен Цанев” (ИМБ) е основател и водеща национална научна институция в областта на молекулярната биология и се ползва с международна известност и престиж. Мисията на ИМБ е:

  1. Да провежда на високо научно ниво фундаментални и приложни изследвания в областта на молекулярната биология и сродни дисциплини като структурна и клетъчна биология, молекулярна генетика и биоорганична химия с цел приложението им в медицината и фармацията.
  2. Да осъществява подготовката на кадри по молекулярната биология и сродните й дисциплини, като а) задълбочава колаборацията си с водещи университети за съвместна подготовка на магистри; б) засилва и доразвива докторантските си програми и предлага привлекателни условия за повишаване на квалификацията на специалисти от национални и чуждестранни университети и научни центрове.
  3. Да разработва комплексни проекти съвместно с национални и чуждестранни научни организации и с частния бизнес, като по този начин се превърне в национален и регионален център за развитие и координация на фундаменталните и приложни изследвания в областта на геномиката, епигеномиката, протеомиката, биоинформатиката, бионанотехнологиите и др.

По-значими проекти:

Института по Молекулярна Биология БАН изгражда Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни към EuroBioImaging консорциум. Центърът е включен за изграждане в Националната пътна карта за научна инфраструктура с Решение на Министерски съвет на Република България РМС № 569/31.07.2014г с индикативен бюджет за изграждане от 4458901 лева и 217148 лева годишно за оперативна подръжка.

Проект Euro-BioImaging Preparatory Phase II N: 688945 Финансиран oт: H2020-EU.1.4.1.1. Институтът по Молекулярна Биология в партньорство с 22 от най-престижни научни институции в Европа и с кординатор Европейската Молекулярно Биологична Лаборатория спечели проект EuBI PPII (http://cordis.europa.eu/project/rcn/198825_en.html) за изграждане на научна инфраструктура за върхови постижения: call H2020-INFRADEV-1-2015-2, “Developing new world-class research infrastructures”.

Новини

100 години от рождението на акад. Румен Цанев

сряда, 5 октомври 2022 |Коментарите са изключени за 100 години от рождението на акад. Румен Цанев

С юбилейна международна научна конференция в БАН Институтът по молекулярна биология отбелязва 100 години от рождението на акад. Румен Цанев. Директорът на института проф. Ива Угринова откри тридневния форум, който ще продължи до 7 октомври [...]

Учени от БАН подпомагат лабораторията по вирусология в „Пирогов“

сряда, 8 април 2020 |Коментарите са изключени за Учени от БАН подпомагат лабораторията по вирусология в „Пирогов“

Учени от Института по молекулярна биология на БАН подпомагат дейността на новооткритата лаборатория по вирусология в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", специално оборудвана за диагностициране на COVID-19. Екипът се включва в ефективното разработване на лабораторията, като предоставя изследователския [...]

Учени изучават промени в човешките клетки чрез суперрезолюцията на Andor Dragonfly

петък, 15 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Учени изучават промени в човешките клетки чрез суперрезолюцията на Andor Dragonfly

Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите беше открит в Института по молекулярна биология на БАН (ИМБ-БАН). Центърът е част от консорциума Euro-BioImaging (http://www.eurobioimaging.eu/), в който [...]

Международна научна конференция “Архитектура и динамика на генома”

понеделник, 20 май 2019 |Коментарите са изключени за Международна научна конференция “Архитектура и динамика на генома”

Разработването на количествена теория за това как клетките реагират на заобикалящата ги среда и изменят своите функции е един от най- важните проблеми в науката. През последния половин век, стана ясно че структурата и динамиката [...]

Ново проучване посочва билковите антиоксиданти като алтернатива на витамините и минералите

сряда, 23 януари 2019 |Коментарите са изключени за Ново проучване посочва билковите антиоксиданти като алтернатива на витамините и минералите

Билковите антиоксиданти са на път да се превърнат в алтернатива на витамините и минералите. Това посочват публикуваните наскоро резултати от проучване на международен екип с участието на доц. Николай Цветков от Института по молекулярна биология [...]

Пазителите на генома

петък, 16 март 2018 |Коментарите са изключени за Пазителите на генома

  Мащабно изследване разкрива динамиката на 70 белтъка, участващи в поправката на ДНК, предоставяйки платформа за фундаметални изследвания на процеса и за оценка на дейсвието на противоракови препарати. През целия живот на човека ДНК непрекъснато [...]

Контакти

Проекти